top of page

Adatvédelem 

A www.marked.hu (továbbiakban: a Webshop) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Webshop látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az adatok kezelője a Marked 3D Solutions Bt. a továbbiakban: Szolgáltató) (székhely: 1048 Budapest, Hajló u. 38. 7. em. 39..) Amennyiben a Szolgáltató a Webshop látogatójától (ÁSZF. 2.3.  pontjában meghatározott Vásárló - továbbiakban: Vásárló) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Szolgáltató Webshopja használatakor a Vásárló esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Webshop használata előtt vegye fel a kapcsolatot a Kapcsolat menüpontban szereplő bármelyik elérhetőségünkön. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Vásárló köteles időről időre ellenőrizni a Webshopot, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2016. július 1. napján lépett hatályba. A Webshopon megadott személyes adatainak kezelésért Szolgáltató felelős. 

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K 

 

A Webshop használatához a Vásárlónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Szolgáltatónak szüksége: 

- neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;

- személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;

- demográfiai adatok;

- termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

- a cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek. 

Ezen túl a Webshop cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Vásárló böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a Webshopra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Szolgáltatónál, hanem a Vásárló böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Vásárló az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. 

1. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

A Webshop megtekintése során, a Vásárló gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Vásárló látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Vásárló számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Vásárló eszközének paraméterei, a Vásárló által a Webshopon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Webshop használatához megadott egyéb adatok kezelése is a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik. A Szolgáltató kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Webshop szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Vásárlók és a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Webshop szolgáltatásait a Szolgáltató tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Vásárló igényeire szabni. A Szolgáltató a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Vásárló korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Vásárló számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a Webshop használatát. 

A vásárló által megadott egyéb adatokat a Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Vásárló részére nyújtani, különösen az alábbi területeken: 

-  a Webshopon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

- hírleveleink eljuttatásához;

- belső nyilvántartásához;

- a Webshop tartalmának fejlesztéséhez;

- a Webshop frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

- a Webshop tartalmának testre szabásához;

- ahhoz, hogy eljuttassuk a Vásárlónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot a Szolgáltató e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Vásárlóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik. A Szolgáltató a Vásárlókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Vásárlók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő. Amennyiben a Vásárló azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást a Szolgáltató szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg a Szolgáltató részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni. 

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A session ID-k a Webshop elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Vásárló korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, Webshophasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Vásárló eszközén, ameddig azokat a Vásárló nem törli.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Vásárlók által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató csak a megfelelő működés érdekében ad át és azt is csak a nélkülözhetetlen mértékben. Ide tartoznak a következők:

- LL-Számoló Kft.. 1161 Budapest, Nonn János u. 5. fsz 6. - könyvelés

- Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág utca 2-6. - szállítás

- LogiCaffé Kft. Székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 57/b - személyes átvétel

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A VÁSÁRLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS 

Az adatkezelés jogalapja a Vásárlók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató nevéről, címéről (székhely:1048 Budapest, Hajló u. 38. 7. em. 39.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Szolgáltató postai címén (székhely:1048 Budapest, Hajló u. 38. 7. em. 39.), illetve az  info@marked.hu-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Vásárló személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Webshop szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Vásárló saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. Személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Webshoppal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a Vásárló gépén és nem a Webshop Szolgáltatójánál kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban a Szolgáltató által elhelyezett cookie-kat.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

A Szolgáltató a személyes adatokat a Google Inc. (Googleplex, Mountain View) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel és a legkorszerűbb biztonságtechnikai megoldásokkal védettek.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Vásárló, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul. 

8. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Webshopon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

bottom of page